Във високата планина няма сметосъбиране и сметоизвозване,

 

 

  • боклукът е работа на хижарите, а това изобщо не е лесна работа. В най-труднодостъпните хижи всичко се сваля с коне или на гръб, а за съжаление често се гори – дори и пластмасовите отпадъци!

Какво решение предлагаме: В хижите да няма кошчета – всеки турист да сваля отпадъците си и да не оставя нищо горе.